Remont sieci

Nasza firma specjalizuje się w modernizacji i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych. Pracujemy zarówno na terenie budynków, jak i na zewnątrz, oferując kompleksowe usługi w zakresie systemów kanalizacyjnych. Specjalizujemy się w usugach takich jak:
Monitoring kanalizacji

Pozostałe usługi

Udrażnianie kanalizacji

Udrażniamy zapchane studzienki , rury kanalizacyjne , niedrożne odpływy prowadzące do szamb samochodem specjalistycznym typu WUKO…

Remont sieci kanalizacyjnych

Modernizujemy, konserwujemy i podłączamy instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach i na zewnątrz…

Monitoring
kanalizacji

Zmonitorujemy problematyczną rurę kanalizacyjną , zlokalizujemy nieszczelność , która może okazać się źródłem brzydkiego zapachu…

Czyszczenie osadników

Zajmujemy się opróżnianiem ścieków bytowych z osadników bezodpływowych oraz studzienek kanalizacyjnych…